Bepalingen Lidmaatschap Sportstichting Rotterdam

m.i.v. 1 januari 2020:

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  1) Het inschrijfgeld  €12,50 is éénmalig                                                                                                      

  2) Het lesgeld dient vóór de 10e van de maand te zijn voldaan

      Betalingsmogelijkheden:

·          PER BANK

      D.m.v. overschrijving via uw eigen bankrekening

      per maand of meerdere maanden tegelijk.

       CONTANTE BETALING BIJ DE DOCENT: 

       Per kwartaal:voor de 10e van jan,apr,juli,okt.

       Per half jaar: voor de 10e van jan.en juli

       Per jaar: voor de 10e van jan.      

       Alleen bij jaarbetaling 10% korting.

       Zie ook punt 14 !!!

  3) Indien de sportstichting aangesloten is bij een bond, zijn de leden verplicht hiervan lid te worden.

  4) Nieuwe leden dienen het inschrijfgeld, de eerste maandbetaling en het bondsgeld contant te voldoen en tegelijkertijd

      het inschrijfformulier in te leveren. Zij ontvangen een leskaart

  5) Achterstallige betaling van lesgeld wordt met  € 2,50 administratiekosten  per maand belast                                              Wanneer niet tijdig betaald kan worden, bijv. in geval van ziekte enz., kan dit, uitsluitend

      via e-mail , dus niet via de docent  doorgegeven worden. 

      Indien u dit voor de 10e meldt, komt de boete te vervallen. U dient dan wel uw lesgeld zo  spoedig mogelijk te  voldoen.

  6) Bij in gebreke blijven van betaling van lesgeld wordt verdere deelname aan de lessen geweigerd en wordt een incassobureau  

      ingeschakeld

  7) In geval van langdurige afwezigheid, dient u de docent hiervan vooraf  kennis te geven.

  8) De leiding en de sportstichting zijn niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen,

      beschadiging daarvan of eventuele ongevallen welke het lid kunnen overkomen.

      Deelname aan alle activiteiten georganiseerd door Sportstichting Rotterdam geschiedt geheel op eigen risico

  9) Het dragen van sieraden, tijdens de karatelessen, is ten strengste verboden.

      Ook zgn. “verborgen sieraden”, zoals o.a.piercings op alle mogelijke lichaamsdelen. 

 10) Wisseling van 2x naar 1x p.week trainen dient een kalendermaand van te voren te worden doorgegeven.

 11) Kijken bij de jeugdlessen is alleen toegestaan tijdens de Kijk-en-doe-mee-lessen. Deze zijn om de twee maanden.

 12) De sportstichting is gesloten op officiële feestdagen.

      Eventuele vakanties vallen zoveel mogelijk gelijk met de gebruikelijke schoolvakanties.

      De sluitingstijden geven geen enkele reductie op de lesgeldbetaling.

      Het lesgeld is op 12 maanden gebaseerd.

 13)Eventueel gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald.

 14)Opzeggen van het lidmaatschap dient een kalendermaand tevoren, schriftelijk, te geschieden, anders loopt het lesgeld door.  

      Heeft u voor meerdere maanden vooruit betaald, dan wordt het teveel betaalde aan u teruggegeven.

      Restitutie vindt niet plaats bij jaarbetaling.

 15)Iedere karateka dient het Kyokushinkai- en Aidagara embleem op zijn/haar karatepak te hebben en

      hand- en scheenbeschermers aan te schaffen.