Kyokushin Kata


Het woord 'Kata' betekent : Vorm of Patroon.
Het 'Kanji' voor Kata is samengesteld uit de volgende karakters :
Katachi betekent "Vorm" of "Patroon";
Kai betekent "Snijden";
Tsuchi betekent "Aarde" of "Ziel".
Letterlijk vertaald betekent Kata dus:"Vorm welke de aarde snijdt".
Een Kata is een opeenvolging van blokkeringen, trappen en stoten vanuit één of meer standen, waarbij naar verschillende richtingen wordt bewogen. Het aantal bewegingen en de volgorde daarvan zijn erg nauwkeurig vastgelegd. De balans tussen aanvallende en verdedigende technieken, de houdingen, de richting en de uitvoering van de bewegingen geven elke Kata zijn eigen specifieke karakter.

De uitvoering van Kata’s zorgt ervoor dat de traditionele vechttechnieken worden aangeleerd. Balans, coördinatie, ademhaling en concentratie wordt bij het oefenen van de Kata’s ontwikkeld. Kata’s zijn, als ze goed worden uitgevoerd, niet alleen bijzonder goede lichamelijke oefeningen maar ook een effectieve manier van complete geest- en lichaamstraining. Kata’s kennen het "Ren Ma" principe wat staat voor “altijd poetsen”. Dit betekent dat de bewegingen van Kata’s veelvuldig geconcentreerd geoefend moeten worden om de Kata meester te worden.

Concentratie, toewijding en oefening zorgen ervoor dat een hoger niveau van leren wordt bereikt. Een niveau waarbij een Kata zo geďntegreerd is in de onderbewuste geest dat een goede uitvoering van een Kata een vanzelfsprekendheid wordt. Dit wordt door Zen-meesters "Mushin" of "geen geest" genoemd. Wat eens bewust werd getraind wordt nu spontaan uitgevoerd.

Mas Oyama (de grondlegger van het Kyokushin Karate) zei dat men Karate moet zien als een soort taal waarin de Kihon (basistechnieken) geleerd kan worden als de letters van het alfabet, de Kata's vormen dan de woorden en de zinnen en het Kumite (gevechten) vormt de gesprekken. Oyama gelooft dat het beter is één Kata goed te leren dan veel Kata's half te leren.

Oyama Sosai legde de nadruk op drie fundamentele principes van een Kata: (Kata no San Tiyoso)
Waza no Kankyu (Tempo van de techniek):
Het tempo van de technieken. Het tempo van een Kata varieert, sommige technieken worden langzaam uitgevoerd, andere snel.
Chikara no Kyojaku (kracht&ontspanning):
De intensiteit van uitvoering varieert. De effectiviteit van de technieken komt uit een goede balans tussen kracht en ontspanning.
Iki no Chosei (controle van de ademhaling):
Ademhalingscontrole.
Het uitvoeren van een Kata is voor de Karateka ook een manier om respect te tonen aan het ontstaan en de geschiedenis van het (Kyokushin) Karate en vechtkunst in het algemeen.
Oorsprong
Kyokushin Kata's worden vaak gecategoriseerd naar hun oorsprong: Noordelijke of Zuidelijke Kata's.

De Noordelijke Kata's zijn verwant aan de Kata's die terug te vinden zijn in het Shotokan Karate. Gichin Funakoshi was eens Mas Oyama's leermeester. Funakoshi heeft zijn Kata's betrokken uit het Noordelijke Chinese Kata en Shorin Ryu (een Okinawa Karate-stijl gebaseerd op het Chinese Shaolin).
Deze Kata's maken gebruik van krachtige standen en sterke blokkeringen & aanvallen. Ze zijn eerder lineair gericht.

De Noordelijke Kata's zijn:
Taikyoku Sono Ichi, Ni, San
Pinan Sono Ichi, Ni, San, Yon, Go
Yantsu
Tsuki no Kata
Kanku
Sushiho
De Zuidelijke Kata's werden ontwikkeld tijdens Mas Oyama's studie van het Goju Ryu Okinawa Karate van So Nei Chu en Gogen Yamaguchi. De bewegingen van deze oorspronkelijk Zuidelijk Chinese Kata's zijn meer circulair en golvend dan die uit de Noordelijke .

De Zuidelijke Kata's zijn:
Sanchin no Kata
Gekisai Dai, Sho
Tensho
Saiha
Seienchin
Garyu
Seipai


Betekenis


Taikyoku (First Cause, Grand Ultimate) wordt vertaald als "basis" en "groot uiterste", en in het Chinees worden de Kanji karakters uitgesproken als Tai Chi. Het woord Taikyoku betekent ook "overzicht" wat inhoudt dat je beter het geheel overziet dan de individuele punten. Een beginnersinstelling handhaven is goed omdat je daarmee jezelf niet beperkt en je open blijft staan voor ontwikkelingen.

Pinan (Peaceful Mind; Peaceful Safety) is de Okinawaans uitspraak van de Kanji karakters voor vrede en ontspanning. Hoewel de fysieke bewegingen van de Kata's vechttechnieken bevatten zijn enkele doelstellingen van het beoefenen van Kata's het verkrijgen van kalmte, een vredige geest en harmonie tussen lichaam en geest.

Sanchin (Three Battle's) betekent letterlijk "drie gevechten". Het is een principe van bepaalde Okinawa Karate stijlen als het Goju Ryu en Uechi Ryu, en is tevens een van de oudste Kata's. Legendes vertellen dat Sanchin ontwikkeld zou zijn door Bodhidarma in het begin van de zesde eeuw.
De Sanchin Kata heeft als doel het gelijktijdig trainen van drie elementen:
- de geest, het lichaam en de technieken;
- de interne organen, doorstroming en zenuwstelsel;
- de drie Ki's (energiepunten): hoofd (tento), middenrif (hara) en buik (tanden)

Sanchin is een isometrische Kata waarbij elke beweging wordt uitgevoerd in een staat van spanning, gepaard gaande met krachtige ademhalingen (Ibuki). De beoefening van Sanchin leidt tot een goede samenwerking tussen innerlijke kracht (Ki) en coördinatie tussen geest en lichaam.

Gekisai (Conquer and Occupy) betekent overwin en bezet. De naam komt uit de karakters Geki, wat betekent aanvallen of overwinnen, en Sai dat bezetting betekend. Deze Kata leert kracht door vloeiende bewegingen, mobiliteit en het gebruik van gevarieerde technieken. Flexibiliteit in aanval en tegenactie is superieur aan statische kracht.

Yantsu (Safe Three) komt van de karakters Yan (veilig) en Su (drie). De naam is oorspronkelijke van een Chinese militair uit Okinawa in de 19de eeuw. Het woord yantsu betekent ook "puur", en streven naar het behouden van de puurheid van principes en idealen.

Tsuki no Kata (Punching Kata) staat voor stotende Kata (er is slechts één trap en een paar blokken in de Kata). Het woord Tsuki betekent ook rijkdom en geluk. Rijkdom en geluk komt niet vanzelf. Bij deze Kata moet je,  je voorhouden dat er bij elke stoot een (persoonlijke) barriere doorbroken wordt. Volharding ten aanzien van problemen zorgt voor succes in het oplossen daarvan.

Tensho (Turning Palms, Changing Hands) betekent rollende of vloeiende hand, letterlijk vertaald: draaiende palmen.
Tensho is de zachte en circulaire (yin) tegenhanger van de harde en rechte (yang) Sanchin Kata. Deze Kata was niet alleen de favoriete Kata van Mas Oyama, hij beschouwde deze ook als de meest onmisbare van de geavanceerde Kata's:
Tensho is een basis beeltenis van de definitie van Karate, voorkomend uit het Chinese Kata, als een techniek van cirkels gebaseerd op punten.
Tensho moet een eerste doel van oefening worden omdat deze een psychologische en theoretische ondersteuning geeft aan Karate training en omdat de Kata een centraal element is met betrekking tot basis Karat technieken.  

                                                                                                                                                                                                       
Saiha (Maximum Destruction) betekent volledige vernietiging of verdrukking. Het woord Saiha betekent ook "grote golf" (zie het IFK logo). Hoe groot een probleem ook is, met geduld, vastbeslotenheid en doorzettingsvermogen kan je er overheen of er doorheen om er achter te komen.

Kanku (View the Heavens, Gaze at the Sky) betekent "kijken naar de hemel". Kan betekent "kijken" and Ku betekent "universum". De eerste beweging van de Kata is de formatie van een opening met de handen boven het hoofd (kijken naar het universum en de rijzende zon). De betekenis is: welk probleem je ook tegenkomt, elke dag is nieuw en het universum wacht op je. Niets is zo erg dat het de basis van het bestaan kan treffen.

Seienchin (The Storm within the Calm, Attack the Rebellious Outpost, Surpress the Retreat) betekent verover of val een rebellenpost aan. In het feodale Japan hadden Samurai krijgers vaak missies van enkele maanden lang waarbij ze hun kracht, geestelijk en lichamelijk, moesten onderhouden. Deze Kata is lang en traag met veel technieken uitgevoerd vanuit Kiba Dachi . De benen worden vaak moe tijdens deze Kata en doorzettingsvermogen is nodig om door te gaan.

Sushiho (Fifty Four Steps) betekent 54 stappen. Sushiho is afkomstig van het woord Useshi (54) en het woord Ho (stap). Andere Karate stijlen noemen deze geavanceerde Kata GoJuShi-ho. Het getal 54 is een heilig getal in het Boedhisme.

Garyu (Reclining Dragon) betekent teruggetrokken draak. In de Japanse filosofie wordt een belangrijke man die zich terughoudend opstelt een Garyu genoemd. Een draak is krachtig maar een teruggetrokken draak zal zijn kracht alleen maar tonen indien echt nodig. Soortgelijk zal een Karateka zijn kracht niet tonen en niet opscheppen over zijn kunnen maar zich bescheiden en terughoudend opstellen ten opzichte van anderen. Garyu was de bijnaam van Mas Oyama in zijn beginperiode.

Seipai (Eighteen hands) is de Okinawaanse uitspraak van het Kanji karakter 18. In andere Karate stijlen wordt deze Kata soms "Saipaite" of "18 handen" genoemd. Het nummer 18 is afkomstig uit het Boedhistische idee van 6 x 3. Zes staat voor kleur, geluid, smaak, geur, aanraken en gerechtigheid. Drie staat voor goed, slecht en vrede.